YOUAREHERE பல்கலைக்கழக அனுமதி மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம் - விசேட அனுமதி 2022/23

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Specimen form for Special Intake 2022/2023


 

 

விசேட இடையிணைப்பிகள்


தகைமைகளை
அங்கீகரித்தல்