ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2018 [01/2018 - 21/2018] Comm. Circular 15/2018 : Agrahara Insurance Scheme for the Employees of the Universities/HEIs

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 15/2018 : Agrahara Insurance Scheme for the Employees of the Universities/HEIs


Download:
Download this file (Comm Circular 15_2018.pdf)Comm Circular 15_2018.pdf[ ]2316 Kb