ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2018 [01/2018 - 21/2018] Comm. Circular 17/2018 : Scheme of Recruitment for the post of Caretaker cum Cook

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 17/2018 : Scheme of Recruitment for the post of Caretaker cum Cook


Download:
Download this file (Comm Circular 17_2018.pdf)Comm Circular 17_2018.pdf[ ]698 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම