ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි Audit Activities - Other Matters අධ්‍යයන විගණනය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

අධ්‍යයන විගණනය


Download:
Download this file (Academic Audit - Letter.pdf)Academic Audit - Letter.pdf[ ]307 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම