ඔබ සිටින්නේ : අප ගැන කොමිෂන් සභා සාමාජිකයන්

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

මහාචාර්ය වසන්ති අරසරත්නම් (මිය)

Senior Prof. A K W Jayawardane

 

 

ජෛව රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය, ජෛව රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය, වෛද්‍ය පීඨය, යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය. හිටපු උපකුලපති; යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය 2011 මාර්තු සිට 2017 මැයි දක්වා.

ශ්‍රී ලංකා පදනමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ හිටපු සාමාජික; ජාතික විද්‍යා පදනමේ පාලක මණ්ඩලයේ සාමාජික; පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ පාලක සභාවේ හිටපු විධායක සාමාජික; පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ පාලක සභාවේ සාමාජික; ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර දකුණු ආසියානු විශ්වවිද්‍යාලය මණ්ඩලයේ හිටපු සාමාජික; හිටපු සභාපති, පර්යේෂණ කමිටුව, තල් පර්යේෂණ ආයතනය, තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය;

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ හිටපු පීඨාධිපති; ජෛව රසායනය අධ්‍යයනාංශයේ හිටපු ප්‍රධානී; යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ ජීව විද්‍යා අධ්‍යයන මණ්ඩලයේ සභාපති; යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ වෛද්‍ය විද්‍යා සහ කෘෂිකර්ම අධ්‍යයන මණ්ඩලයේ සාමාජික; යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ;

බාහිර කථිකාචාර්ය, ආහාර රසායන විද්‍යාව සහ ජෛව තාක්ෂණ පාඨමාලා, ජෛව තාක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ලුන්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය, ස්වීඩනය; බාහිර කථිකාචාර්ය, අණුක ජීව විද්‍යා සහ ජෛව රසායන විද්‍යා ආයතනය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය.

විශේෂවේදී උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ, M.B.B.S., M.Sc., M.Phil. සහ ආචාර්ය උපාධි සිසුන්ගේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය කිරීම; ජාත්‍යන්තර සහ ජාතික මට්ටමේ M.Phil. සහ ආචාර්ය උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ පරීක්ෂකවරයෙක් ලෙස කටයුතු කිරීම; ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර සඟරාවල පර්යේෂණ ලිපි සඳහා තීරකවරයෙක් ලෙස කටයුතු කිරීම. Ph.D සිසුන් 5ක් පමණ, M.Phil සිසුන් 13ක් පමණ සහ M.Sc. සිසුන් 12 ක් පමණ අධීක්ෂණය කර ඇත. සම්පූර්ණ පර්යේෂණ පත්‍රිකා 126ක්, සම්මන්ත්‍රණ වාර්තා 310ක් සහ පොත් 3ක් පමණ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

IRQUE ව්‍යාපෘතියේ (ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියකි) මූලික යෝජනා ලිවීම පිළිබඳ දේශීය පුහුණුකරුවෙක්; යෝජනා සමාලෝචකයන් සඳහා ජාතික පුහුණුකරුවෙක්; මූලික යෝජනා සහ විස්තීර්ණ යෝජනා සඳහා ජාතික ඇගයුම්කරුවෙක් ලෙස කටයුතු කිරීම; HETC ව්‍යාපෘතිය (ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියකි) සඳහා ජාතික ඇගයුම්කරු; AHED ව්‍යාපෘතිය (ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියකි) සඳහා ජාතික ඇගයුම්කරු; තත්ත්ව ආරක්ෂණ කවුන්සිලයේ ආයතනික සමාලෝචක; විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ තත්ත්ව ආරක්ෂණ කවුන්සිලයේ වැඩසටහන් සමාලෝචක ලෙස කටයුතු කිරීම.

ජාතික පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ කිරීම; රසායනික විද්‍යාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර වැඩසටහන (IPICS), ස්වීඩනය (2007- 2010); Sida/SAREC, ව්‍යාපෘති නායක, ස්වීඩනය (2007- 2010);TWAS ප්‍රදානය; IFS ප්‍රදානය, ස්වීඩනය; ජාතික විද්‍යා පදනමේ (NSF) ප්‍රදාන කිහිපයක්.

 

 

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම