YOUAREHERE

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு (UGC) மற்றும் அவுஸ்திரேலியாவின் கிறிபித் பல்கலைக்கழகத்தின் (GU) முழு நேர / ஒன்றிணைந்த கலாநிதிப் பட்டப் புலமைப்பரிசில்கள் திட்டம் - 2023 இற்கு விண்ணப்பங்களைக் கோரல்


 

தகைமைகளை அங்கீகரித்தல்


தகைமைகளை
அங்கீகரித்தல்