YOUAREHERE கொள்கை அனைத்து உயர்கல்வி நிறுவகங்களுக்கான கடிதங்கள் 2024 பல நோக்கு அபிவிருத்தி பணிக்குழு ஊடாக பல்கலைக்கழக முறைமையின் ஆரம்ப தர (U-PL) பதவி வெற்றிடங்களை நிரப்புதல்.

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

பல நோக்கு அபிவிருத்தி பணிக்குழு ஊடாக பல்கலைக்கழக முறைமையின் ஆரம்ப தர (U-PL) பதவி வெற்றிடங்களை நிரப்புதல்.


 

 

விசேட இடையிணைப்பிகள்


தகைமைகளை
அங்கீகரித்தல்