ඔබ සිටින්නේ : News and Events

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Events

ලෝකයේ හොඳම විද්‍යාඥයන් 2% අතරට ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල පර්යේෂකයන් විසි අටදෙනෙක් නම් කර ඇත - එල්සේවියර්/ ස්ටැන්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය


Congratulations!

Twenty-eight Researchers from Sri Lankan Universities have been nominated for the prestigious World's Top 2% Scientists list published by Elsevier. The list is based on data from Scopus, the world's largest abstract and citation database, and includes scientists from all fields of research. There are 38 researchers from Sri Lanka within this 2%, and from that also, 28 are university academics.

 

How to apply for University Admissions Online


Sinhala

Tamil

English

 

Inauguration of 17th University under the Universities Act No. 16 of 1978 11th February 2022 - University of Vavuniya


 

 

Lanka Courier with the Chairman, UGC


 

 

ශ්‍රී ලංකාව: කොවිඩ් -19 වසංගතය පැවති කාලය තුළ මාර්ගගත උසස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රගතිය සහ ඉතිරි අභියෝග


 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 8 කින්

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්